180/28/13 Nguyễn Hữu Cảnh ( cạnh vinhome center )

Đi vô hẻm 180 rồi rẽ phải ở chỗ đầu tiên là tới